Бонусна програма від Pizza House!

Завантажуйте додаток Pizza House та ортримуйте 10% бонусів від кожного замовлення на доставку, самовивіз або в залі!

Бонуси нараховуються на всю суму чеку, відразу після оплати замовлення, та можна їх викристати того ж дня на наступне замовлення. Бонуси не нараховуються на алкогольну продукцію.
Також при завантажені додатку - Ви отримуєте піцу Маргариту 30 см в подарунок.
 
* 1 бонус - 1 грн;
** Використовувати бонуси можна тільки на неакційні продукцію:
-На замовлення в залі;
-Самовивіз (при списанні бонусів - знижка 15% на самовивіз не діє);
-На доставку (при мінімальній сумі замовлення 199 грн, які не можна списати).
*** Бонусами не можна розраховуватися за покупку алкоголю, суші сетів;
**** Бонуси дійсні протягом 60 календарних днів;
***** В одному чеку можна тільки нарахувати АБО списати бонуси.
 
 
*Під подарунком йдеться про придбання піци за 5 грн.
**Акція діє на замовлення в залі, доставку та самовивіз.
***Мінімальна сума замовлення 199 грн.
****Сумується з іншими акціями компанії.
*****Термін дії подарунка 60 днів з моменту реєстрації в додатку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угода про використання Додатку «Pizza House»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Додаток Pizza House є програмою лояльності для Гостей мережі ТМ «Pizza House».
1.2 Ця Угода (далі - Угода) про використання мобільного додатку «Pizza House» (далі - Додатку) регламентує відносини між розробником Додатку ТОВ «Pizza House» (далі - Розробник) та Фізичною особою, яка приєдналася до  використання мобільного додатку (далі - Користувач).
1.3 Користувачами Додатку вважаються будь-які фізичні та юридичні особи.
1.4 Умови цієї Угоди є Договором приєднання у відповідості до ст. 634 Цивільного кодексу України. 
1.5 Додаток є програмою розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android» , в тому числі планшетних пристроїв (далі – мобільні пристрої).
1.6 Дія Додатку спрямована на збільшення кількості продажів та підтримку поінформованості Користувачів.  
1.7 Компанія надає Користувачеві право на користування Додатком на безкоштовній основі.
1.8 Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що цілком та повністю ознайомлений, згоден та приймає умови даної Угоди та надає свою згоду на обробку Розробником його персональних даних, внесених у Додаток.
1.9 Звернення, пропозиції і претензії Користувача до Розробника, пов’язані з функціонуванням Додатка, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: oper.marketolog.pizzahouse.com.ua 
2. МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ ДОДАТКУ
2.1 Через Додаток можна робити замовлення в залі, на доставку та самовивіз.
2.2 Завантажити додаток можна через сервіс Play Market та App Store.
2.3 В межах додатку діє система нарахування бонусів, Користувач отримує 10% бонусами з кожного замовлення.
2.4 Під використанням бонусів йдеться про оплату вартості продукції, сумою накопичених бонусів.
2.5 Бонуси програми  не можна передавати, продавати, або відчужувати будь-яким чином.
2.6 При реєстрації персональних даних в Додатку, Користувач отримує подарунок, а піцу Маргарита 30 см за 5 грн.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
3.1 Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.
3.2 Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Угоди.
3.3 Користувач зобов’язується не використовувати Додаток з метою порушення прав та законних інтересів Розробника.
3.4 Користувач надає згоду Компанії здійснювати обробку його персональних даних відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.  
3.5 Перед установкою Додатку, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток. Установка Додатка підтверджує виконання Користувачем вказаного пункту, та погодження з усіма умовами Угоди.
3.6 Користувачеві надається можливість безоплатно завантажувати Додаток та користуватися повним функціоналом.
3.7 У разі незгоди з умовами Угоди, Користувач повинен припинити використання додатку.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА
4.1 Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь-якого спеціального повідомлення Користувачу.
4.2 Розробник має право повідомляти інформацію про функціонування Додатку, відображати рекламні, інформаційні та інші повідомлення, через Додаток та на мобільний номер клієнта. 
4.3 Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Додатку, у разі:
- Якщо користування Додатком порушує норми законодавства, положення цієї Угоди, або права третіх осіб;
- Недобросовісного користування Додатком;
- Якщо користування Додатком наносить шкоду Розробнику, або Третім особам;
4.4 Розробник має право здійснювати обробку персональних даних, які використовуються для поліпшення сервісу.
5. УМОВИ УЧАСТІ 
5.1 Учасником програми можуть бути лише фізичні особи.
5.2 Учасниками програми стають фізичні особи, які завантажили додаток та зареєструвалися в ньому, з обов’язковим зазначенням номеру мобільного телефону українського GSM-оператора та ПІБ.
5.3 У разі втрати або зміни номеру телефону, неправильного зазначення дати народження, та з приводу інших питань, писати на пошту: oper.marketolog.pizzahouse.com.ua.
5.4 Термін дії статусу Учасника Програми не обмежений і поширюється на весь термін дії Програми.
6. ДІЯ БОНУСІВ У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ
6.1 З кожного замовлення Користувач отримує 10% бонусами.
6.2 Списати бонуси можна лише на неакційну продукцію.
6.3 Бонуси не можна списати на алкоголь та суші сети.
6.4 В 1 чеку можна лише нарахувати або списати бонуси. Поєднання списання та нарахування бонусів одночасно – є неможливим.
6.5 В 1 чеку не можна поєднувати списання бонусів та знижку самовивозу. Користувач обирає списати бонуси, або використати знижку 15% на самовивіз.
6.6 На доставку бонуси можна списати за умови мінімального  замовлення на суму 199 грн, які не списуються. 
6.7 Бонуси нараховуються за формулою 1 бонус = 1 грн.
6.8 Бали нараховуються у розмірі 10% від суми замовлення.
6.9 Термін дії бонусів 60 днів з моменту їх нарахування. Після закінчення терміну дії бонусів, вони автоматично анулюються з рахунку Користувача.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Місце надання послуг – Київ, Україна. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. 
7.2 Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці спори розглядаються в судовому порядку у відповідно до чинного законодавства України за місцезнаходженням Розробника.
7.3 Жодна зі Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили. 
7.4 Ця Угода складена українською, російською та англійською мовою. 
7.5 Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.